Technologie bioplynové stanice AgroKrůt s.r.o. v Bratčicích

Fermentor 1 Fermentor 2 Koncový sklad Silážní žlab Násypka

Fermentor 1

Fermentor 2

Koncový sklad

Silážní žlab

Násypka

Bioplynová stanice AgroKrůt s.r.o. v Bratčicích je tvořena dvěma fermentory, zastřešeným koncovým skladem, strojovnami kogeneračních jednotek, silážními žlaby elektrorozvodnou a přidruženými objekty.

Vstupní materiály, jako obnovitelné zdroje energie, jsou převážně pěstovány v nedalekém okolí bioplynové stanice. Siláže je uskladněna v silážních jámách v areálu bioplynové stanice, nebo v místě sklizně v okruhu do 20 km. V procesu vzniku bioplynu stanice zpracovává produkty zemědělské výroby – siláž kukuřice, čiroku, žita, cukrovarské řízky a odpady zpracovatelů zemědělských plodin.

Záměsová voda je do systému přidávána ke snížení sušiny ve fermentoru na umíchatelných cca 13%.

 

Příjmové dávkovací zásobníky substrátu

nasypky

jsou plnoautomatická dávkovací zařízení. Skládají se ze zásobníku s posuvnou podlahou či vynášecími šneky, položeného na zařízení s váhou. Odtud se přepravuje substrát do pěchovacího šneku, kterým je dopravován pod hladinu náplně fermentoru přes boční stěnu.

Dávkovače se u nás plní siláží kukuřice, čiroku a žita, cukrovarskými řízky a odpady ze zpracování zemědělských plodin.

 

Fermentory

fermentory

Fermentor č. 1 má rozměry 15 x 32 m a objem 2 600 m3
Fermentor č. 2 má průměr 24 m a objem 2 400 m3

Ve fermentoru je substrát zamíchán a při teplotě cca 42°C podroben anaerobní digesci (bez přístupu vzduchu), jejímž produktem je bioplyn vhodný pro spalování v kogenerační jednotce. Doba zdržení substrátu v procesu anaerobní digesce se pohybuje okolo 80 dnů.

 

Nádrž koncového skladu

 koncovy sklad m

Kruhová nádrž koncového skladu má průměr 26 m a objem 5 000 m3

Technický sklep

sklep

Fermentory a koncový sklad jsou propojeny pomocí tzv. technického sklepa, kde jsou umístěny přečerpávací jednotky, umožňující přepravu digestátu potrubím mezi fermentory a koncovým skladem.

Vyhřívání fermentorů k udržení optimální teploty je realizováno interními topnými hady. Energie k ohřevu se získává od kogeneračních – spalovacích jednotek.

Pohled do fermentoru
Pohled do fermentoru

Vyrobený bioplyn se v zařízení Awite podrobuje analýze na obsah metanu, množství nežádoucího sirovodíku a vodní páry a uskladňuje se do fóliových zásobníků plynu. Kapacita zásobníků je 2100 m3