Představení společnosti

Společnost AgroKrůt, s.r.o. Bratčice sídlí v areálu bývalého zemědělského družstva Bratčice.

Hlavním předmětem podnikání společnost AgroKrůt s.r.o. Bratčice je od roku 2011 provoz bioplynové stanicemoderního a ekologického zařízení k výrobě elektřiny. V procesu vzniku bioplynu stanice zpracovává produkty zemědělské výroby – siláž kukuřice, čiroku, žita, cukrovarské řízky a odpady zpracovatelů zemědělských plodin.

Všechny vstupní materiály, jako obnovitelné zdroje energie, jsou ve fermentorech podrobeny anaerobní digesci, při které je ze substrátu produkován bioplyn vhodný pro spalování v kogeneračních jednotkách. Výstupem z kogeneračních jednotek je elektrická energie, vedená přes měření a trafostanici do veřejné sítě rozvodných závodů a teplo, jehož část se spotřebuje pro ohřev fermentorů a část je využívána v sušárně zemědělských produktů.

Elektrický výkon bioplynové stanice je 2,16 MW.

V areálu bývalého družstva provozuje činnost také zemědělské společnosti DVP Agro a.s. a AGRO Vojkovice, spol. s r.o. mimo jiné i Zámecký pivovar Bratčice. AgroKrůt s.r.o. pronajímá v areálu také dvě haly k odchovu krůt. Chov krůt má v areálu bývalého zemědělského družstva v Bratčicích tradici a proto byl při vzniku společnosti v roce 1998 použit v jejím názvu.

Náš kolektiv

Náš kolektiv

V našem kolektivu pracují lidé se širokou škálou dovedností. Obstarávají zde práci okolo bioplynové stanice, která obnáší krmení nakladačem, opravy a údržba technologií BPS, separace, dovoz krmiva, hlídání provozu a výkonu BPS, odvoz a aplikace digestátu, vakování a mnoho dalších činností až po zametání kolem násypek. Každý z našich pracovníků vyniká více či méně v jiné činnosti.

V této oblasti všestranných kolegů představujeme:
Karel Ehl
Petr Hart
Robert Holý

Miroslav Němec

Naši vedoucí, kteří mají na starost zajištění chodu BPS a také mnoho dalších činností s tím spojených, jako např. komunikaci s obchodními partnery, hledaní nové cesty k inovaci společnosti a jsou rovněž aktivní v obsluze a údržbě technologií. Dále organizují práci na BPS, evidují vstupy a výstupy BPS – výkazy paliv, spotřeby a další nutné přehledy k zajištění potřebné evidence.

Vlastimil Helma
Jiří Cetl
Rostislav Mátl

V kancelářském prostředí je zajištěna administrativa, účetnictví, fakturace, mzdy a evidence půdy, správa pachtovních smluv pozemků.

Marie Mičová

Dále evidence hnojiv a chemie, zákresy a úpravy na LPIS – komunikace se SZIF, evidence dokladů, docházka, evidence nafty a mnoho dalších prof. evidencí v excel tabulkách.

Jitka Mátlová

Dále bychom chtěli představit Jakuba Václavíka, který se specializuje na informační technologie. Zajistil informační systém BPS, kamerový systém a další menší i rozsáhlejší práce, které jsou nedílnou součástí chodu BPS.

Pokud se i Vy chcete stát členem našeho kolektivu, napište na agrokrut@agrokrut.cz a my se Vám ozveme.