O nás

představení společnosti

Společnost AgroKrůt, s.r.o. Bratčice sídlí v areálu bývalého zemědělského družstva Bratčice.

Hlavním předmětem podnikání společnost AgroKrůt s.r.o. Bratčice je od roku 2011 provoz bioplynové stanice – moderního a ekologického zařízení k výrobě elektřiny. V procesu vzniku bioplynu stanice zpracovává produkty zemědělské výroby – siláž kukuřice, čiroku, žita, cukrovarské řízky a odpady zpracovatelů zemědělských plodin.

Všechny vstupní materiály, jako obnovitelné zdroje energie, jsou ve fermentorech podrobeny anaerobní digesci, při které je ze substrátu produkován bioplyn vhodný pro spalování v kogeneračních jednotkách. Výstupem z kogeneračních jednotek je elektrická energie, vedená přes měření a trafostanici do veřejné sítě rozvodných závodů a teplo, jehož část se spotřebuje pro ohřev fermentorů a část je využívána v sušárně zemědělských produktů.

Elektrický výkon bioplynové stanice je 2,09 MW.

V areálu bývalého družstva provozuje činnost také Zámecký pivovar Bratčice a firma DITON s.r.o., výroba betonových stavebních prvků. AgroKrůt s.r.o. pronajímá v areálu také dvě haly k odchovu krůt. Chov krůt má v areálu bývalého zemědělského družstva v Bratčicích tradici a proto byl při vzniku společnosti v roce 1998 použit v jejím názvu.